Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Publicerat 14 maj 2020

Vad krävs för att få besökare att stanna i butiken?

Vad krävs för att få dina besökare att stanna länge i butiken

Vad krävs för att få dina besökare att stanna länge i butiken
Forskning har visat att ju längre en besökare befinner sig i en butik, desto större chans att ett köp genomförs. När möjligheterna att göra enkla köp online blir allt fler så ställer det krav på butiker att erbjuda butiksupplevelser som gör att kunder besöker butiker och gör köp där.

Det finns många företag som känner igen sig i att kunder går till butiken för att exempelvis testa skor och sedan beställer dem billigare på nätet. Då blir butiker som ett showroom – men köpen görs på en annan plats. Detta medför problem för småföretag och butiksägare.

Men det finns vissa aspekter som inte webbutiker kan mäta sig med jämfört med fysiska butiker: Djupare upplevelser.

En webbutik kan inte erbjuda sinnesupplevelsen doft exempelvis. Utan det är främst via visuella sinnen som webbutiker riktar sig mot. Det går inte heller att möta en säljare på samma sätt via nätet. Den stora skillnaden är att nästan alla våra sinnen blir omslutna av den miljö som en butik skapar – och detta är något butiker måste bli bättre på.

Den stora frågan är på vilket sätt som just din butik

De företag som ”överlever” den retailkris som nu många företag befinner sig i är dels de företag som erbjuder nischade produkter (t.ex. båtpropellrar, skräddarsydda produkter/tjänster), men framförallt dem som erbjuder överlägsen service och butikupplevelser.

Det finns idag en stark dragningskraft där företag ska skapa homogena och starka varumärken. Det innefattar bland annat att butiker ska standardiseras och erbjuda samma känsla oavsett vart i landet/utomlands man befinner sig. Det gäller för t.ex. McDonalds, matbutiker, cafén med flera. Det skapar en samstämmighet, men kan också snabbt bli tråkigt och oinspirerande.

Något som är på framfart i framförallt köpcentrum är så kallade ”beauty shoppers”. Tanken är att erbjuda extra-service genom att en professionell stylist ska kunna guida dig genom olika typer av stilar och kombinationer.

Det har också visat sig att säljare som säger ”Hej” och ler, leder till ökad försäljning. Men att det också är viktigt att inte vara för påträngande, då det är något som upplevs negativt i Sverige.

Om vi vänder på argumentet, så kan vi se att det finns stora fördelar vad gäller smidighet, pris och leverans för online-shopping. Dock är möjligheten att skapa upplevelser begränsad jämfört med fysiska butiker.

Det viktiga för butiker och retail är att ta vara på butiksupplevelser och koncept. Kan vi engagera kunder och skapa upplevelser så kan vi också få dem att stanna längre i butiken, vilket i sin tur leder till ökad försäljning och kundnöjdhet.

Vill du har fri rådgivning i hur du kan skapa bättre upplevelser och öka tiden en kund spenderar i butik? Då ska du kontakta oss på Qonceptus.