Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Våra tjänster

“People don´t buy for logical reasons – People buy for emotional reasons.“

Vi på Qonceptus skapar upplevelser och helhetskoncept genom Doft, bild och Ljuddesign. Läs mer om våra tjänster nedan.

Sinneskommunikation - Qoncept

"Vi upplever alla känslor genom våra sinnen."

För att skapa rätt miljö och spegla ert varumärke bör kunden få en helhetsbild via så många av dem som möjligt.

Läs mer

Musik/Bakgrundsljud - Q Music

"Vi kan designa ett unikt musikqoncept just för er"

Musik väcker känslor och engagemang, det skapar stämning och ger ert varumärke en chans att sätta tonen för hela kundupplevelsen.

Läs mer

Doftmarknadsföring - Q scent

"Dofter har direkt koppling till de djupaste delarna av vår hjärna"

Genom rätt doftqoncept sammanför vi er varumärkesidentitet och känslan ni vill förmedla med kundens doftsinne.

Läs mer

Digitala skärmar - Q Sign

"Tillsammans skapar vi det perfekt innehållet för att sprida just ert budskap"

Att använda digitala skärmar med optimerat innehåll på rätt plats höjer köpintentionen hos kunder markant.

Läs mer