Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Publicerat 14 maj 2020

Avancerat trick för maxad kundupplevelse

Ungefär 80% av den information som vår hjärna mottar är omedveten. Det betyder att informationen bearbetas utan att det bearbetas i hjärnans direkta medvetenhet. Det sker lite per automatik kan man säga utan att vi direkt uppmärksammar det.

Varför är det så? Jo, vår hjärna mottar miljontals sinnesintryck varje sekund och skulle vi medvetet bearbeta dessa så skulle vi bli överväldigade av all information. Därför väljer vår hjärna att enbart lyfta fram särskilda element i vår direkte uppmärksamhet.

Vad har detta för betydelse för butiker kan man då undra? Jo, ofta fokuseras butiksägare på att utveckla miljöer som riktar energi mot vår direkta uppmärksamhet. Det kan vara ljussättning mot särskilda produkter, bästsäljarna längst in i butiken, eller lockpriser vid ingången.

Ofta är butikerna utvecklade efter särskilda köpresor och efter tydliga strategier. Men det finns en typ av strategi som är mer latent (vilande) och inte lika framträdande, men som samtidigt är helt avgörande för den totala upplevelsen och vårt butiksintryck. Vi pratar således här om de intryck som mottas och bearbetas i det undermedvetna. Färg, form, musik, doft – ja, helhetsintrycket kan vi säga.

Så knepet är att inte enbart stirra sig blind på klassiska strategier för butiksförsäljning – utan att se till butikens helhetsvision.

Då pratar vi bland annat, men inte uttömmande, om färgsättning i butiken, accenter, detaljkänsla och den övergripande “känslan” i butiken. En bra fråga är att svara hur det känns i butiken – utan att direkt analysera mot särskilda föremål eller placering?

Ett bra exempel är val av färger. Visste du att vi förknippar färger med känslor? Grön speglar natur och balans, blå trovärdighet och vitt renlighet och röd fara. Detta visste du nog, men de spelar en otrolig roll. Om du har en röd färg så ska du vara medveten om att vårt undermedvetna upplever viss stress. Visst kan det vara effektivt i vissa sammanhang. Men det viktiga som du måste ta med dig är att förstå helhetens betydelse, och inte fastna i att röd är en ball färg även om den helt skulle krocka med helhetsintrycket.

Kan vi se skogen för alla träd – är en metafor som stämmer in bra i detta fall. Alltså, kan vi se helheten även om vi inkorporerar strategier för ljus, ljud, placering och butikszoner? Kan vi få till det övergripande konceptet?

Det är något vi på Qonceptus är experter på att identifiera och optimera din butik med kundupplevelser som ser till helheten. Kontakta oss om du vill ha reda på mer.