Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Publicerat 14 maj 2020

Tips & Tricks – musik i butik

Det bortglömda, men effektiva, elementet hos musik

Att musiksätta sitt varumärke är ingen nyhet inom marknadsföringsbranschen och många har slipat på sin musikprofil länge. Det är ingen slump att sneakersbutiker spelar hiphop eller att lyxiga viner serveras till klassisk musik. Men det finns en aspekt av musikmarknadsföring som ofta glöms bort bland genrer, one-hit-wonders och gamla klassiker. Den aspekten stavas FREKVENS. Det är alltså inte bara lyrik, tempo och melodi som gör musiken effektiv vid marknadsföring, utan också dess tonhöjd.

Men vad är egentligen frekvens? Frekvens är ett naturligt attribut hos musik som antingen ger den en djup bas (låga frekvenser) eller en rik diskant (höga frekvenser). Förenklat: det går att likna bas vid mörka ljud och diskant vid ljusa ljud. Vad forskning har visat är att frekvensen musiken har faktiskt kan påverka våra tankar och vår uppfattning.

Vad gäller att påverka våra tankar, kan hög frekvens göra att vi blir bättre på konkret tänkande; och låg frekvens å andra sidan bättre på abstrakt tänkande. Detta påverkar bland annat hur vi ser på och uppskattar konst. Hög frekvens får oss att uppskatta realistiska målningar som Carl Larsson medan låga frekvenser gör att vi uppskattar abstrakta verk av Picasso.

Genom att förstärka höga eller låga frekvenser kan man också dra undermedveten uppmärksamhet till ljusa eller mörka färger. När miljömusik spelas i låga frekvenser, alltså djup bas, dras lyssnaren till mörkare objekt. Denna effekt skedde till och med när personerna uppmanades att hålla sig ifrån nämnda objekt. Musikens bas hade alltså samma förtrollande effekt.

Hur kan vi använda oss av detta i marknadsföringens förlovade land?

Ett exempel på hur tonhöjd kan användas vid reklambudskap är att specialanpassa budskap med musik. En hotellkedja testade att marknadsföra sina rum samtidigt som de gjorde detta. Ett budskap lovade abstrakt “en speciell natt, olik någon du någonsin upplevt” och ett annat lovade mer konkret “sov lika gott som du gör hemma”. Vilken tonhöjd som spelades tillsammans med budskapet var helt avgörande för vilket budskap besökare uppskattade mest. Låg frekvens fick personer att uppskatta “en speciell natt” medan hög frekvens gjorde att en god natts sömn lät mer övertygande.

Så, kanske bör ni ställa er frågan kring er musikidentitet utöver genre. Är ert företag abstrakt eller konkret? Vill ni locka till direkt konsumtion eller något mer långvarande? Är ni ljusa och fräscha eller dova och coola? Genom att kartlägga detta och sedan kombinera det med rätt tonhöjd kan ni göra musiken till ett så kraftfullt marknadsföringsmedel som det faktiskt kan vara.