Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Studier

All marknadsföring är en investering. Det som är intressant är resultatet av den investeringen.

Nedan finns ett par studier som visar på ett ungefär vilket resultat man kan förvänta sig av sinnesmarknadsföring.

Användning av digitala skärmar

Genom att strategiskt använda sig av digitala skärmar på rätt plats, med rätt innehåll visar studier att försäljningen kan öka med

33%

Rätt musik

Genom att spela strategiskt rätt musik i butiken ökar snittköpen med hela

6%

Söta dofter

Genom att tillsätta en svag, söt doft av fika har studier visat en ökad köpintention hos kunderna med hela

51%

Så påverkar Dofter vårt köpbeteende - 2016

Resultatet visade att 51 procent av deltagarna spenderade längre tid på skyltarna och hade 21 procent högre köpintention än de som utsatts för kaffedoft. Cirka 27 procent fler kom ihåg att de hade sett skyltarna och köpintentionen ökade med 40 procent.” Deltagarna kommenterade att de blev mer positiva till varumärket.

Vikten om Sinnesupplevelser - Bertil Hultén 2011

Den multisensoriska varumärkesupplevelsehypotesen föreslår att företagen ska tillämpa sensoriska strategier och tre förklarande nivåer inom en SM-modell. Det gör det möjligt för företag att använda medel som sensorer, sensationer och sensoriska uttryck för att skilja och positionera ett varumärke i det mänskliga sinnet som bild.

– Bertil Hultén, (2011) Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept

Effects of Fragrance on Emotions - 2005

Luktsinnet är mer sofistikerat än något annat sinne eftersom luktreceptorerna i näsan ansluter direkt till den del av hjärnan som ansvarar för minnen och känslor.Näsan tros påverka nästan 75% av våra dagliga känslor. Det är det nära sambandet av den olfaktoriska körteln, som registrerar lukt, och det limbiska systemetet som styr känslor och minnen, som sägs vara ansvariga för att driva luktsinnet. ”Dofter kan ha en gynnsam effekt på irritation, stress, depression, apati, och kan ytterligare förstärka de positiva faktorer som lycka, sensualitet, avkoppling och stimulans.”– Stephen Warrenburg (IFF) Gary E. Schwartz (Yale University) läs hela ärtikeln här

Musik får kunder att handla mer - Pernille K Anderssons 2016

Pernille K Anderssons vid Karlstad universitet har genomfört en grundlig studie av kundbeteende i butik. “Resultatet av musikstudien är komplext. Den visar att musik har en positiv effekt på kunders köpbeteende, när musik spelades handlade kunderna mer.” säger hon. Musik, ögonkontakt och opersonliga säljare får kunderna att trivas och handla mer i butiken.