Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Publicerat 26 januari 2021

Allt börjar med ett bra ljus

Ljuset är det sinnesintryck som påverkar oss allra mest, det beräknas stå för 80 procent av alla våra sinnesintryck. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så påverkar det våra känslor och upplevelser. Ljuset har en direkt effekt på pigghet, aktivering, social interaktion och vår tillgänglighet. På Qonceptus hjälper vi självklart dig med att skapa en behaglig belysning för dina kunder, så att dina kunder trivs och önskar stanna i butiken länge. Bättre belysning är en god investering, som både skapar en bättre arbetsmiljö för personalen och en trevligare atmosfär för kunderna.

För att skapa ett behagligt klimat är tillgången till dagsljus viktig, för att den gör oss mindre stressade och ökar vårt välbefinnande. Ljuset har förmågan att ge oss energi, att verka avslappnande, att pigga upp oss, förbättra vårt tänkande och få oss på bättre humör.

Vad säger forskning?


Forskning visar även att rätt belysning gör oss mer effektiva, piggare och bidrar till att minska kostnader för sjukskrivningar. Till för cirka 200 år sedan spenderade människan 90 procent av sin vakna tid utomhus. Idag spenderar de flesta av oss 90 procent av vår tid inomhus med elektrisk belysning. För människans mående är det därför viktigt att i både vår arbets- och hemmiljö försöka imitera det naturliga ljuset, med dagsljus på arbetet och kvällsliknande ljus hemma.

Forskning visar att genom att använda dagsvittljus på arbetsplatser så ökar produktiviteten, sjukfrånvaron minskar och även antalet fel i arbetet minskar.

För att göra belysningen i butiken så effektiv som möjligt är grunden viktig. Den byggs upp genom att montera skenor i taket för spotlights, som kan placera och rikta ljuset efter önskemål. Det är bra att belysa upp föremål nära entrén, för att locka in kunder i butiken, men det är även en god idé att placera mycket ljus långt in i butiken för att väcka nyfikenhet och locka kunderna till att utforska hela butiken.

Rätt belysning = bra marknadsföring


För marknadsföringen är det viktigt att belysa skyltar och affischer. Så att kunderna lätt kan läsa information som erbjudanden och andra budskap. För detta kan ljuslådor vara en effektfull lösning. Ljuslådor har belysning i lådan och utanpå lådan sätter man upp en affisch. Ljuslådor ger ett elegant och proffsigt intryck, samtidigt som det fångar kundens uppmärksamhet.

Sammanfattningsvis är butiksbelysningen av yttersta vikt för att du skall lyckas med din försäljning. Tillsammans med de andra sinnena är ljuset en del av helhetsupplevelsen. Se till att dina varor är ordentligt belysta för att väcka intresse hos kunderna. Många varor hänger uppe och visas vertikalt i en butik, att de är hängande eller på hyllor. Det är därför av största vikt att välja belysning som ger ljus på vertikala ytor. En effektfull åtgärd är dessutom att bygga in belysning i skåp och hyllor, så att alla varorna är belysta, inte bara de längst upp. Till exempel kan LED-lister användas som hyllbelysning.