Experter inom sinneskommunikation

Ljud, Bild och Doftdesign

Sinnesmarknadsföring

"Vi upplever alla känslor genom våra sinnen.

Genom att strategisk sammankoppla flera av dem ökar sannolikheten att kunden fångar upp den känsla ni vill förmedla och på så vis knyter an till just er.

Vad betyder då detta? Jo, att använda visuella medel för att stärka sin marknadsföring är vanligt, om så med reklamskyltar eller genom en trevlig butiksmiljö, men synen är långt ifrån det enda sinnet man kan använda i kundupplevelser. Man kan använda sig av allt från doft och belysning till musik eller bakgrundsljud för att bidra till förbättrad upplevelse och i förlängningen stärka kundlojalitet och säljmöjligheter. Några av världens största företags bästa marknadsföringsvapen är att de använder fler än en kanal för att nå sina kunder. Det är exempelvis inte bara mat eller parfymföretag som använder doft utan också globala giganter som Apple, Rolls Royce, Hilton hotels, McDonalds och många fler.

Handplockad varumärkesidentitet

Qonceptus är Sveriges ledande byrå inom sinnesmarknadsföring med in-house kompetens på både mjuk-och hårdvarusidan. Vi kan skapa en unik profil med hjälp av doft, musik, bakgrundsljud, belysning och digital skyltning med innehåll anpassade efter just er verksamhet och er målgrupp. Det kan handla om att skapa en unik doft för ert varumärke, producera och placera videoinnehåll med maximerad effekt eller se till att er belysning och musik motsvarar den stämning ni vill skapa. Vi använder oss endast av den senaste och mest utvecklade tekniken för att förmedla detta – vad gäller belysning, doftmaskiner, högtalarsystem och bildskärmar.

Likt alla förhållanden läggs grunden genom våra sinnen, varför inte låta kunder knyta an till ert företag på samma vis? Med er unika situation åtanke kan vi skapa en upplevelse era kunders sinnen sent kommer att glömma.

För likt alla relationer i livet – så bygger vi dem med våra sinnen.